logotip Martorell Digital

logotip Martorell Digital

viernes, 30 de octubre de 2015

Estudiants de secundària y batxillerat de diversos instituts de la Comunitat Valenciana es reuneixen a Benicàssim per a intercanviar experiències educatives


Los y las estudiantes de secundaria y bachillerato de distintos institutos de la Comunidad Valenciana se reunen en Benicàssim para intercambiar experiencias educativa.

Estudiantes de Torrevieja (IES Torrevigía), Almoradí (IES Azud de Alfeitamí), Elx (IES Joanot Martorell), Novelda (IES La Mola), El Pinós (IES José Marhuenda Prats) y Castellón (IES El Caminàs) se han reunido durante tres días en el Albergue Juvenil Argentina de Benicàssim, con el objetivo de intercambiar opiniones, emociones y experiencias educativas a través de asambleas, talleres y actividades como el teatro imagen, teatro foro, etc. Los y las estudiantes se han organizado en comisiones y grupos de trabajo que han favorecido la convivencia y la relación entre los mismos.
Estas oportunidades para compartir, aprender y ser son vitales para un mejor futuro de la educación. La experiencia ha sido, sin duda, gratificante tanto para los y las estudiantes como para el profesorado. La actividad ha sido coordinada por la Associació Obrim una finestra al món y ha contado con una ayuda económica de la Diputación de Alicante.

Estudiants de secundària i batxillerat de diversos instituts de la Comunitat Valenciana es reuneixen a Benicàssim per a intercanviar experiències educatives.

Estudiants de Torrevella (IES Torrevigia), Almoradí (IES Azud de Alfeitamí), Elx (IES Joanot Martorell), Novelda (IES La Mola), El Pinós (IES José Marhuenda Prats) i Castelló (IES El Caminàs) s'han reunit durant tres dies a l'Alberg Juvenil Argentina de Benicàssim, amb l'objectiu d'intercanviar opinions, emocions i experiències educatives mitjançant assemblees, tallers i activitats com el teatre imatge, teatre fòrum, etc. Els i les estudiantes s'han organitzat en comissions i grups de treball que han afavorit la convivència i la relació entre ells i elles.
Aquestes oportunitats per a compartir, aprendre i ser són vitals per un millor futur de l'educació. L'experiència ha estat, sense dubte, molt gratificant tant per als estudiants com per al professorat. L'activitat ha sigut coordinada per l'Associació Obrim una finestra al món i ha comptat amb una ajuda econòmica de la Diputació d'Alacant.

No hay comentarios:

Publicar un comentario